Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy napowietrznej linii dwutorowej 110 kV relacji EC Tychy - Tychy, EC Tychy Urbanowice na linię kablową na odcinku od słupa nr 17A do stacji GPZ Tychy w związku z budową infrastruktury sportowej.

Treść

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.
Przebudowa napowietrznej linii dwutorowej 110 kV relacji EC Tychy – Tychy, EC Tychy Urbanowice na linię kablową na odcinku od słupa nr 17A do stacji GPZ Tychy w związku z budową infrastruktury sportowej.
Inwestycja planowana jest na działkach ozn. nr geod.: 2638/60, 806/61, 3813/70, 5109/70, 5691/70, 5696/70, 5689/70, 5805/70 położonych w Tychach przy ul. Edukacji.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-02-26
Data zakończenia obowiązywania 2016-03-11
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-02-25
  1. 2016-02-25 12:33:38 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót