Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazu wraz z przyłączem gazu do hal magazynowych w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Przejazdowej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Budowa sieci gazu wraz z przyłączem gazu do hal magazynowych, na parcelach nr: 815/19, 813/19, 810/19, 807/19, 802/19, 799/19, 797/21, 794/19, 789/19, 791/19, 784/19, 787/19, 778/19, 781/19, 772/19, 775/19, 766/19, 769/19, 568/19, 732, 566/10, 763/10, 760/2, 757/3, 751/4, 753/37, 755/5, 870/5, 1085/36, 1327/55, 1328/55, położonych w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Przejazdowej w Tychach.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kpa – zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.13.2016.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bip.umtychy.pl).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-02-25
Data zakończenia obowiązywania 2016-03-10
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-02-24
  1. 2016-02-24 11:53:33 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót