Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy areny lekkoatletycznej w Tychach.

Treść

Burmistrz Miasta Bierunia
Obwieszczenie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nr SKO-UL-426/58/2313/2016/PS z dnia 15 lutego 2016 r. wyłączającym Prezydenta Miasta Tychy z postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach
- działki nr 5696/70, 5695/70, 5694/70, 5693/70, 5691/70, 5690/70, 5636/70, 5109/70 ul. Edukacji w Tychach
Akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bieruniu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości segment A, II piętro, pokój nr 17, w godzinach prcy tut. Urzędu; telefon (032) 324-24-25.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-02-19
Data zakończenia obowiązywania 2016-02-26
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-02-19
  1. 2016-02-25 12:33:54 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-02-19 08:27:08 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót