Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla B-3 w Tychach, w rejonie ulic: Edukacji, Baziowej, Bukowej, Bibliotecznej, Budowlanych, Bałuckiego, Bema, Słonecznej, Ogrodowej oraz alei Bielskiej.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „B-3” w Tychach, na parcelach nr: 4079/33, 3896/33, 3895/33, 4529/33, 2422/33, 2632/33, 3558/33, 5583/33, 5580/33, 5442/33, 3281/33, 3931/42, 1068/42, 3910/33, 1666/43, 1668/80, 4109/80, 5784/43, 5785/43, 3914/33, 4993/37, 4406/33, 5194/33, 2808/33, 5191/37, 5190/37, 2448/33, 2312/33, 1656/42, 3919/33, 3962/33, 5263/33, 1012/42, 2807/42, 4174/33, 5121/33, 2413/33, 5262/33, 2201/33, 4316/33, 5120/33, 2810/42, 4474/33, 4475/33, 4584/33, 4047/42, 3963/33, 3966/33, 2415/43, 2129/45, 2477/45, 3738/45, 3967/45, 3815/70, 4028/70, 5547/70, 2717/61, 4486/70, 2610/61, 2642/61, 4328/70, 2614/61, 2615/61, 1718/33, 4532/33, 3894/33, 4530/33, 3773/70, 3769/46, 5651/33, położonych w rejonie ulic: Edukacji, Baziowej, Bukowej, Bibliotecznej, Budowlanych, Bałuckiego, Bema, Słonecznej, Ogrodowej oraz al. Bielskiej.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kpa – zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.7.2016.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bip.umtychy.pl).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-02-15
Data zakończenia obowiązywania 2016-02-29
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-02-12
  1. 2016-02-12 11:36:56 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-02-12 11:34:53 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót