Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla E-3 od komory KR-XXI przy alei Niepodległości do budynków w rejonie ulicy Elfów i ulicy Edukacji w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „E-3” od komory KR-XXI przy al. Niepodległości do budynków w rejonie ul. Elfów i ul. Edukacji w Tychach, na parcelach nr: 4373/70, 3807/70, 4401/70, 4948/70, 4943/71, 4168/70, 2190/71, 1253/66, 2612/71, 3587/70, 3809/70, 5649/70, 2162/71, 2606/71, 2431/71, 4782/70, 3813/70, 2483/77 położonych w rejonie ul. Estetycznej, Edisona, Elfów, Edukacji i al. Niepodległości.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kpa – zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.5.2016.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bip.umtychy.pl).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-02-05
Data zakończenia obowiązywania 2016-02-19
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-02-04
  1. 2016-02-04 17:10:05 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót