Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej osiedla C-1 przy ulicach: Bema, Bałuckiego, Cienistej, Czarnieckiego, Cichej, Czereśniowej i alei Bielskiej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:
Likwidacja grupowego węzła cieplnego „B-3” w Tychach, etap II – Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „C-1” na parcelach nr: 3492/33, 3647/33, 3902/33, 3904/33, 3906/33, 4079/33, 4185/33, 5195/37, 5196/37, 5198/33, 5266/33, 5267/33, 5380/33, położonych przy ulicach: Bema, Bałuckiego, Cienistej, Czarnieckiego, Cichej, Czereśniowej i alei Bielskiej.
Osoby będące stronami w tym postępowaniu mogą zgłaszać uwagi dotyczące wnioskowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 49 Kpa – zawiadomienia bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta przedmiotowej sprawy o sygnaturze GWP.6733.4.2016.GŁ znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 – Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej bip.umtychy.pl).

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-02-05
Data zakończenia obowiązywania 2016-02-19
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-02-04
  1. 2016-02-04 16:36:45 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót