Tyskie krajobrazy

Nagrania z posiedzeń Komisji Rady

Nagrania z posiedzeń Komisji Rady Miasta mogą pojawiać się z opóźnieniem, z uwagi na czas potrzebny do przygotowania napisów dla osób niesłyszących - zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Nagrania z posiedzeń Komisji Rady
kadencja 2018 - 2024
1 Nagranie z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych w dniu 21 stycznia 2019 r. - I część posiedzenia oraz w dniu 23 stycznia 2019 r. - II część posiedzenia.
2 Nagranie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 22 stycznia 2019 r.
3 Nagranie z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w dniu 28 stycznia 2019 r.
4 Nagranie z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 stycznia 2019 r.
Powrót