menu przedmiotowe
menu podmiotowe

RADA MIASTA

Nagrania z posiedzeń Komisji Rady
PDF Drukuj
Nagrania z posiedzeń Komisji Rady
kadencja 2014 - 2018
1 Nagranie z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Monitorowania Realizacji Projektu "Inteligentny System Transportu - ITS Tychy" odbytego w dniach 11 i 18 stycznia 2016r.
2 Nagranie z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zrowia w dniu 18 stycznia 2016 r.
3 Nagranie z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 stycznia 2016 r.
4 Nagranie z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 20 stycznia 2016 r.
5 Nagranie z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 stycznia 2016 r.
6 Nagranie z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 stycznia 2016 r.
7 Nagranie z posiedzenia Komisji Samorządowej w dniu 27 stycznia 2016r.
8 Nagranie z pozaplanowego posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 28 stycznia 2016 r.
9 Nagranie z posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbytej w dniach 21 i 28 stycznia 2016r.