Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Fundację Pasja Rozwoju na zadanie publiczne pod nazwą: "Relacje zamiast ekranów. Warsztaty dla rodziców i dzieci"

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2022-10-26
Data koniec 2022-11-03
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-10-26
  1. 2022-10-26 13:28:41 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-10-26 13:28:03 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót