Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta Stowarzyszenia Pszczelarzy w Tychach na zadanie publiczne pod nazwą: "Zwalczanie motylicy wosku pszczelego w pasiekach na terenie Gminy Tychy"

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2022-07-27
Data koniec 2022-08-03
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCzardybon Jakub
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2022-07-27
  1. 2022-07-27 14:24:13 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót