Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez  Ośrodek Christoforos przy parafii bł. Karoliny na zadanie publiczne pod nazwą: W krainie lodu.

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Data start 2022-02-02
Data koniec 2022-02-09
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-02-02
  1. 2022-02-02 09:03:52 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-02-02 09:03:48 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót