Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Fundację "EUROPA HOUSE" na zadanie publiczne pod nazwą: Lekcji, temat - przedsiębiorczość

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Data start 2021-11-30
Data koniec 2021-12-06
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2021-11-30
  1. 2021-11-30 14:59:57 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-11-30 14:59:30 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-11-30 14:59:07 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót