Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej na realizację zadania publicznego pn: "Postaw na nogi - Postaw na NGO" 

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Data start 2021-08-23
Data koniec 2021-08-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęKryńska Agnieszka
Data wytworzenia informacji2021-08-23
  1. 2021-08-23 15:01:17 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-08-23 15:00:20 Kryńska Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót