Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Abstynencki Klub Żeglarski "PAPROCANY" na realizację zadania publicznego pn. Działania z zakresu promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Data start 2021-08-12
Data koniec 2021-08-19
Załączniki
  • uproszczona oferta realizacji zadania publicznego [ Pobierz | Pokaż ] (1,1 MB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2021-08-12
  1. 2021-08-12 16:56:57 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót