Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman” na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd integracyjny z zakresu profilaktyki i edukacji – relacje w rodzinach z problemem uzależnień od alkoholu

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Data start 2021-08-10
Data koniec 2021-08-17
Załączniki
  • uproszczona oferta realizacji zadania publicznego [ Pobierz | Pokaż ] (852,59 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2021-08-10
  1. 2021-08-10 12:12:31 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót