Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta Stowarzyszenia Pszczelarzy w Tychach na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa stanu zdrowia rodzin pszczelich w pasiekach na terenie Gminy Tychy"

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty

Data start 2021-05-11
Data koniec 2021-05-18
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCzardybon Jakub
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2021-05-11
  1. 2024-01-03 12:58:20 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  2. 2024-01-03 12:58:16 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  3. 2024-01-03 12:58:10 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  4. 2024-01-03 12:58:06 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  5. 2024-01-03 12:57:58 Trela Sabina - Edycja istniejącej informacji
  6. 2021-05-11 15:05:01 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót