Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na realizację zadania publicznego pn. "Bierz swoją szansę za rogi dla swojego zdrowia"

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2020-08-11
Data koniec 2020-08-18
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęWydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2020-08-11
  1. 2020-08-11 12:37:17 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-08-11 11:09:57 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-08-11 10:46:37 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-08-11 10:46:07 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót