Tyskie krajobrazy

Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - Archiwum

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (PEC )
Tytuł Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzczurek Przemysław
Osoba wprowadzająca informacjęSzczurek Przemysław
Data wytworzenia informacji2012-04-10
  1. 2012-04-10 08:53:25 Szczurek Przemysław - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót