Tyskie krajobrazy

Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - Archiwum

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (PEC )
Tytuł Uchwała NR 4/V/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Osoba wprowadzająca informacjęSzczurek Przemysław
    Powrót