Tyskie krajobrazy

Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta - Archiwum

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. (PEC )
Tytuł Uchwała NR 4/VI/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PEC Sp. z o.o. w Tychach w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Osoba wprowadzająca informacjęMoryc Dorota
    Powrót