Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownik UM
Wydział Biuro Prasowe
Stanowisko Główny Specjalista
Imię Helena
Nazwisko Rajter
Numer pokoju 913
Telefon wewnętrzny 3913
Telefon zewnętrzny 327763913
  1. 2021-09-28 07:35:09 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-07-01 07:15:29 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-07-01 07:12:51 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót