Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownik UM
Wydział Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
Referat Referat Urbanistyki
Stanowisko Podinspektor
Imię Anna
Nazwisko Kurek
Numer pokoju 708A
Telefon wewnętrzny 32 776 3738
Telefon zewnętrzny 3738
  1. 2018-07-19 11:11:57 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-11-29 10:08:56 Łukaszek Grzegorz - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-08-17 07:21:09 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót