Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownik UM
Wydział Wydział Geodezji
Referat Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Imię Jacek
Nazwisko Bielenin
Numer pokoju 609
Telefon wewnętrzny 3609
Telefon zewnętrzny (32) 776 3609
  1. 2023-12-22 08:47:18 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-07-23 13:44:02 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-07-23 13:42:02 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-07-23 13:38:57 Steczek Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót