Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownicy według Wydziałów UM
Wydział Geodezji
1 Bażant Ilona - inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
2 Bielenin Jacek - Kierownik
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
3 Ćwikowska Natalia - inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
4 Dudek Gabriela - Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
5 Fijołek Wioletta - Kierownik Referatu
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
6 Gałaszek Anna - Inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
7 Gondzik Justyna - Inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
8 Janik Adam - Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
9 Kopiec Łukasz - Inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
10 Kornobis Lucyna - Inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
11 Kosmala Patrycja - Inspektor
12 Kowalik-Nycz Anna - Inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
13 Kściuczyk Agata - Inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
14 Kwaśniewska Natalia - inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
15 Kwiecień Aleksandra - inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
16 Mamcarczyk Paulina - Podinspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
17 Matuszyńska Katarzyna - Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
18 Nowak Karolina - inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
19 Pinkawa-Stencel Anna - inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
20 Remplewska Anna - Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
21 Ruszkowski Paweł - Naczelnik Wydziału
22 Staer Joanna - Inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
23 Steczek Iwona - Inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
24 Suchan Angelika - inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
25 Wojtala Monika - inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
26 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Ośrodka
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
27 Zielińska Hanna -
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Powrót