Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownicy według Wydziałów UM
Wydział Geodezji
1 Bażant Ilona
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
2 Bielenin Jacek
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
3 Ćwikowska Natalia
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
4 Dudek Gabriela
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
5 Fijołek Wioletta
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
6 Gałaszek Anna
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
7 Gondzik Justyna
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
8 Janik Adam
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
9 Kopiec Łukasz
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
10 Kornobis Lucyna
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
11 Kosmala Patrycja
12 Kściuczyk Agata
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
13 Kubista Marta
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
14 Kwaśniewska Natalia
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
15 Kwiecień Aleksandra
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
16 Mamcarczyk Paulina
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
17 Matuszyńska Katarzyna
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
18 Nowak Karolina
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
19 Pinkawa-Stencel Anna
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
20 Remplewska Anna
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
21 Ruszkowski Paweł
22 Ryszka Izabela
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
23 Steczek Iwona
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
24 Suchan Angelika
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
25 Wojtala Monika
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
26 Ziarnik Ireneusz
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
27 Zielińska Hanna
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Powrót