Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownicy według Wydziałów UM
Wydział Geodezji
1 Bażant Ilona - inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
2 Bielenin Jacek - Kierownik
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
3 Ćwikowska Natalia - inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
4 Dudek Gabriela - Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
5 Fijołek Wioletta - Kierownik Referatu
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
6 Gałaszek Anna - Inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
7 Gondzik Justyna - Inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
8 Janik Adam - Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
9 Kopiec Łukasz - Inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
10 Kornobis Lucyna - Inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
11 Kosmala Patrycja - Inspektor
12 Kowalik-Nycz Anna - Inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
13 Krzyżyk Dorota - Inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
14 Kściuczyk Agata - Inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
15 Kwaśniewska Natalia - inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
16 Kwiecień Aleksandra - inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
17 Matuszyńska Katarzyna - Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
18 Pinkawa-Stencel Anna - inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
19 Remplewska Anna - Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
20 Ruszkowski Paweł - Naczelnik Wydziału
21 Staer Joanna - Inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
22 Steczek Iwona - Inspektor
Referat Informacji Przestrzennej i Podziałów Nieruchomości
23 Suchan Angelika - inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
24 Wojtala Monika - inspektor
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
25 Ziarnik Ireneusz - Kierownik Ośrodka
Referat Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Powrót