Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownik UM
Wydział Wydział Dowodów Osobistych
Imię Anna
Nazwisko Mikołajewska
Numer pokoju 514
Telefon wewnętrzny 3513
Telefon zewnętrzny 32 7763513
  1. 2024-01-11 11:02:55 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-02-22 17:58:49 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-03-04 10:08:33 Zdebel Anita - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót