Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownik UM
Wydział Wydział Podatków i Opłat
Referat Referat Księgowości Podatkowej
Imię Maria
Nazwisko Malicka
Numer pokoju 417
Telefon wewnętrzny 3417
Telefon zewnętrzny 32 776 34 17
Informacje dodatkowe

Sprawy związane z wieczystym użytkowaniem gruntów

  1. 2022-12-07 12:23:58 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-12-07 11:23:12 Nycz Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót