Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownik UM
Wydział Wydział Podatków i Opłat
Referat Referat Księgowości Podatkowej
Imię Ilona
Nazwisko Kikas
Numer pokoju 414
Telefon wewnętrzny 3444
Telefon zewnętrzny 32 776-34-44
Informacje dodatkowe

Księgowość podatkowa w zakresie podatku od środków transportowych osób prawnych.

  1. 2015-09-16 12:43:50 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-05-29 10:10:58 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-03-27 12:24:13 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
Powrót