Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownik UM
Wydział Wydział Podatków i Opłat
Referat Referat Wymiaru Podatków
Stanowisko inspektor
Imię Katarzyna
Nazwisko Bielas
Numer pokoju 310
Telefon wewnętrzny 3310
Telefon zewnętrzny 32 776 33 10
  1. 2015-09-16 10:38:20 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-09-16 10:38:07 Nycz Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót