Tyskie krajobrazy

Książka teleadresowa

Pracownik UM
Wydział Wydział Księgowości
Imię Agnieszka
Nazwisko Urbanik
Numer pokoju 407
Telefon wewnętrzny 3437
Telefon zewnętrzny (320 776-34-37
Informacje dodatkowe

Naliczanie potrąceń składek ZUS i PDOF w umowach zlecenie i umowach o dzieło.

Ewidencja księgowa ZFŚS i wynagrodzeń.

 

  1. 2021-04-19 11:06:14 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-03-03 11:57:08 Radziszewska Joanna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-03-03 11:20:01 Radziszewska Joanna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-03-03 11:18:47 Radziszewska Joanna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2020-03-03 11:18:05 Radziszewska Joanna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2020-03-03 11:05:36 Radziszewska Joanna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2017-02-09 10:37:55 Świerczewska Karolina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót