Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Jednostki Organizacyjne Urzędu - Grudzień 2021
1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/194/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy

2

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach

3

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy".

4

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/194/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy

5

Wyniki Konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla O pomiędzy al. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Orzeszkowej w Tychach

6

Wyniki Konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Osiedla U przy ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego w Tychach

7

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

8

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2022.

Powrót