Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Jednostki Organizacyjne Urzędu - Czerwiec 2018
1

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Kard. Hlonda
i Bpa. Burschegow Tychach

2

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach

3

Konsultacje dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Tychy  w sprawie:
1) ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych;
2) zmiany uchwały nr XI/135/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad sytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

4

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II

5

Wyniki konsultacji projektów uchwał u Rady Miasta Tychy  w sprawie:
1) ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych;
2) zmiany uchwały nr XI/135/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Powrót