Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - ARCHIWUM

Konsultacje
Tytuł

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Treść

W trybie Uchwały Nr0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Data start 2014-09-26
Data koniec 2014-10-10
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2014-09-26
  1. 2014-09-26 11:42:44 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-09-26 11:33:10 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2014-09-26 11:31:42 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2014-09-26 11:31:12 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót