Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Treść

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 14. 09. 2023 r. – 28.09. 2023 r.

Data start 2023-09-14
Data koniec 2023-09-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2023-09-14
  1. 2023-09-14 15:58:05 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót