Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Treść

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
14.09.2021 roku – 28.09. 2022 roku

W imieniu Prezydenta Miasta Tychy konsultacje prowadził:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

W konsultacjach organizacje nie zgłosiły żadnych uwag lub opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.

Data start 2022-09-30
Data koniec 2022-10-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2022-09-30
  1. 2022-09-30 13:33:21 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót