Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Konsultacje projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Treść

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 14. 09. 2022 r. – 28.09 2022 r.

Data start 2022-09-14
Data koniec 2022-09-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2022-09-14
  1. 2022-09-14 11:05:48 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-09-14 11:05:09 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót