Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2023 – ETAP II

Treść

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 14.09.2022 r. – 28.09.2022 r. wydłużony do 07.10.2022

Data start 2022-09-14
Data koniec 2022-10-07
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2022-09-14
  1. 2022-09-23 13:12:59 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-09-14 13:03:27 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót