Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI - Przygotowanie projektu programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - ETAP I

Treść

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

  • zbieranie uwag w formie pisemnej i elektronicznej na stronie internetowej razemtychy.pl;
  • dyżur pracownika merytorycznego, w godzinach pracy Urzędu;
  • konsultacje z pracownikami wydziałów i jednostek prowadzącymi współpracę z organizacjami pozarządowymi;
  • spotkanie z organizacjami pozarządowymi 20 czerwca 2022r.
  • spotkanie pracowników Urzędu z doradcą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w zakresie „Współdziałanie administracji publicznej i sektora ekonomii społecznej na terenie gminy”.
Data start 2022-09-14
Data koniec 2022-09-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2022-09-14
  1. 2022-09-14 13:02:06 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót