Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2021-2027+

Treść

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data start 2021-11-04
Data koniec 2021-11-18
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2021-11-03
  1. 2021-11-03 14:44:56 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-11-03 14:44:46 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-11-03 14:43:31 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót