Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (ETAP II)

Treść

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 21.09.2021 roku – 5.10.2021 roku

Data start 2021-10-06
Data koniec 2021-10-20
Załączniki
  • Wyniki konsultacji - Program Współpracy etap II [ Pobierz | Pokaż ] (32,5 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2021-10-06
  1. 2021-10-06 12:39:20 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-10-06 12:36:02 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót