Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

ETAP I Przygotowanie projektu programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI.

Treść

Raport dotyczy I etapu konsultacji Programu Współpracy na 2022 rok
Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:
- zbieranie uwag w formie pisemnej i elektronicznej na stronie internetowej www.razemtychy.pl
- dyżur pracownika merytorycznego, w godzinach pracy Urzędu
- konsultacje z członkami grupy roboczej ds. zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
- konsultacje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta

Data start 2021-09-21
Data koniec 2021-10-06
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2021-09-21
  1. 2021-09-22 09:10:46 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-09-21 15:11:51 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-09-21 15:08:31 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót