Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020-2027

Treść

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data start 2020-05-18
Data koniec 2020-06-09
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2020-05-18
  1. 2020-05-18 14:13:02 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-05-18 14:10:45 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-05-18 14:09:17 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót