menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
PDF Drukuj
Konsultacje
Tytuł:

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach - etap IV

Treść:

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

13 sierpnia 2019 r. – 11 września 2019 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

tel. (32) 776 37 01,

adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Informacja o wynikach konsultacji:

Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 25 września 2019 r.

Data start: 2019-08-13
Data koniec: 2019-09-25
Załączniki:
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Zdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca
informację:
Lorbiecki Michał
Data wytworzenia
informacji:
2019-08-05

Rejestr zmian:

 • 2019-09-25 15:10:34 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-27 10:56:21 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-27 10:56:10 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-27 10:55:30 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-13 08:05:26 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-13 08:03:52 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-13 08:03:08 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-05 13:36:00 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-05 13:29:05 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-05 13:28:24 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 • 2019-08-05 13:28:04 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu