Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Treść

Termin rozpoczęcia – zakończenia konsultacji:

20 maja 2019 r. – 3 czerwca  2019 r.

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Obsługi Rady Miasta
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
Tel. (32) 776 33 04
Fax.: (32) 776 33 32
katarzyna.harmansa@umtychy.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1)  Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.

2)  Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Data start 2019-05-20
Data koniec 2019-06-03
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęHarmansa Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęHarmansa Katarzyna
Data wytworzenia informacji2019-05-20
  1. 2019-06-07 11:48:03 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-05-20 11:31:33 Harmansa Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-05-20 11:29:58 Harmansa Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót