menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
PDF Drukuj
Konsultacje
Tytuł:

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Treść:

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii do konsultowanego projektu uchwały.

Data start: 2018-11-06
Data koniec: 2018-11-21
Załączniki:
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Rumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca
informację:
Kryńska Agnieszka
Data wytworzenia
informacji:
2018-11-06

Rejestr zmian:

  • 2018-11-06 13:24:49 Kryńska Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu