menu przedmiotowe
menu podmiotowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
PDF Drukuj
Konsultacje
Tytuł:

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

Treść:

Termin rozpoczęcia – zakończenia konsultacji:
28 września – 12 października 2018 r. 

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Obsługi Rady Miasta
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
Tel. (32) 776 33 04
Fax.: (32) 776 33 32
iwona.roztropowicz@umtychy.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
1)    Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
2)    Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą (tj. rozdziału, ustępu, punktu, litery, tiretu) wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b)    pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Data start: 2018-09-28
Data koniec: 2018-10-12
Załączniki:
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Roztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca
informację:
Roztropowicz Iwona
Data wytworzenia
informacji:
2018-09-28

Rejestr zmian:

  • 2018-09-28 10:14:20 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  • 2018-09-28 10:13:49 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu