Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Konsultacje w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat budżetu partycypacyjnego na 2019 rok

Treść

W trybie Uchwały Nr0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data start 2017-10-30
Data koniec 2017-11-13
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęKryńska Agnieszka
Data wytworzenia informacji2017-10-30
  1. 2017-10-30 12:38:17 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-10-30 12:37:02 Kryńska Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót