Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - ARCHIWUM

Konsultacje
Tytuł

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Treść

W trybie Uchwały Nr 0150/XLV|/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie:
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu 21 października b.r. konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi  na rok 2012.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęPlaza Joanna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2011-10-20
  1. 2011-10-20 17:42:22 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2011-10-20 17:38:31 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2011-10-20 17:37:34 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2011-10-20 17:36:29 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2011-10-20 17:34:57 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2011-10-20 17:32:25 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2011-10-20 17:31:19 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  8. 2011-10-20 17:30:48 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót