Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - ARCHIWUM

Konsultacje
Tytuł

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Treść

W trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu w dniu 21 października b.r. konsultacji projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKoniarczyk Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2011-10-20
  1. 2011-10-20 17:29:44 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2011-10-20 17:29:29 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2011-10-20 17:28:35 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót