menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
PDF Drukuj
Konsultacje
Tytuł:

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach

Treść:

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

28 marca 2017 r. - 27 kwietnia 2017 r

W imieniu Prezydenta Miasta Tychy konsultacje prowadził:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

W konsultacjach organizacje nie zgłosiły żadnych uwag lub opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.

Data start: 2017-06-02
Data koniec: 2017-06-26
Załączniki:
Podmiot udostępniający
informację:
Urząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna
za informację:
Zdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca
informację:
Kamiński Konrad
Data wytworzenia
informacji:
2017-06-01

Rejestr zmian:

  • 2017-06-01 17:16:13 Kamiński Konrad - Wprowadzenie informacji do Biuletynu

Zmiany wprowadzone przed 25 września 2011 roku są dostępne w archiwalnej wersji BIP - kliknij tutaj