Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II.

Treść

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 • od 13 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

 • Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
 • tel. (32) 776 37 01,
 • adres mailowy:urbanistyka@umtychy.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

 • uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje, od dnia 13 grudnia 2016 r. (data zamieszczenia projektu uchwały w BIP UM Tychy)do 12 stycznia 2017 r.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

 • odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem, pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Informacja o wynikach konsultacji:

 • wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 25 stycznia 2017 r.
Data start 2016-12-05
Data koniec 2017-01-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęKamiński Konrad
Data wytworzenia informacji2016-12-05
 1. 2016-12-16 09:44:26 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
 2. 2016-12-16 09:44:12 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
 3. 2016-12-08 07:00:40 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
 4. 2016-12-05 14:49:59 Kamiński Konrad - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót